Base Layer

project image

Title
Projekt kolei lokalnej do Bodzanowic 

Description
Projekt kolei lokalnej (Kleinbahn) - odgałęzienia od linii Olesno - Praszka do nadgranicznej miejscowości Bodzanowice. Na arkuszach Messtichblattu urzędowe pieczęcie starostwa w Oleśnie. 

Projection
EPSG:2180 

Extent
452438.75393999996595085, 334421.86897685390431434, 476969.55365999997593462, 350742.92272314603906125

Web Map Service
WMS Url
WMTS Url